#หมวดเรื่องระหว่างเรากับลูกค้าที่น่ารักนะจ๊ะ

KPI ( Key Performance Indicator ) 
Key : เป้าหมายหลัก / Performance : ประสิทธิภาพ / Indicator : ตัวชี้วัดหรือดัชนีชี้วัด
สรุปง่ายๆ KPI ก็คือดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงานในโปรเจคนั้นๆ ที่ทางเอเจนซี่ได้ Commit ไว้กับลูกค้าตั้งแต่เซ็นสัญญาก่อนร่วมงานกัน  เช่น ยอดไลก์แฟนเพจของแบรนด์ต้องเพิ่มขึ้น 100K ภายใน 6 เดือน เป็นต้น
TOR  ( Term of Reference )
คือ ข้อกําหนดของผู้ว่าจ้างงาน ( ลูกค้า ) ซึ่งจะเป็นรายละเอียดที่ระบุว่าในการทำงานโปรเจคนี้ จะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เช่น ขอบเขตการทำงาน, คุณสมบัติของผู้รับจ้าง, ขั้นตอนการดำเนินงาน เป็นต้น ซึ่งหากทางผู้รับจ้างไม่ทำตาม TOR ที่ลูกค้ากำหนดลูกค้าก็มีสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาได้ตามข้อสัญญาที่ระบุไว้
Budget
คือ งบประมาณที่ใช้สำหรับลงโฆษณา บอกน้องๆเลยว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินงาน
Big Idea
ความคิดสุดล้ำที่จะทำ Brand หรือสินค้าของคุณโดดเด่นกว่าใครอื่น ถ้าอยากให้กลุ่มเป้าหมายสนใจต้องมีไอเดียดีๆสุดปังที่ทุกคนต้องคอยจับตามอง
Key Message
ใจความสำคัญหรือแก่นสำคัญที่เราต้องการจะสื่อ การสื่อสารทุกชนิดจะขาดมันไปไม่ได้เลย ไม่อย่างงั้นจะเป็นการสื่อสารที่มีแต่น้ำไม่มีเนื้อ
Concept
แนวคิดการทำงานที่จะช่วยกำหนดรูปแบบผลงานโดยรวมว่าจะออกมาเป็นแบบไหน แนวไหน เช่น concept รักโลก ก็ควรใช้สีเขียวตกปต่งแนวธรรมชาติ
Scope
ขอบเขตของการทำงาน ความรับผิดชอบต่างๆของงานและขั้นตอนการทำงานที่เราได้รับ ซึ่งการทำงานในขอบเขตที่มีนั้น จะช่วยให้เราไม่หลุดจากแนวคิดโดยรวมที่เราได้กำหนดไว้
Timeline (การทำงาน)
การวางแผนการทำงานว่าจะทำอะไรในช่วงเวลาไหน ซึ่งการกำหนดแผนการทำงานจะช่วยให้เราเห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นก่อนหลังอย่างชัดเจน