Update 5 โลเคชั่น ไปมูให้ได้งาน

1. พระแม่มหาอุมาเทวีตั้งอยู่บริเวณวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก) ถนนปั้น แถวบางรัก 
พระแม่อุมาเป็นเทพแห่งความเมตตากรุณาและงามสง่า ซึ่งท่านเป็นเทพเจ้าของฮินดู ไม่ว่าจะขอเรื่องใดท่านสามารถประทานพรให้หมด ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บ อำนาจ รวมไปถึงอาชีพการงาน กระซิบบอกเลยว่าปัง!!

2. ท้าวมหาพรหมเอราวัณ สี่แยกราชประสงค์
ตั้งอยู่หน้าโรงแรมเอราวัณ ราชประสงค์ ทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศต่างให้ความเลื่อมใสศรัทธากันเยอะมากกก โดยมีความเชื่อกันว่าถ้าเราขออะไรท่านก็จะประทานพรให้สำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนา โดยเฉพาะเรื่องการงาน

3.พระพิฆเนศ สี่แยกห้วยขวาง
สถานที่ ที่ผู้คนมักนิยมไปไหว้ขอพรกันมากที่สุดแห่งหนึ่งคือ พระพิฆเณศ สี่แยกห้วยขวาง ว่ากันปากต่อปากว่าขออะไรมักจะประสบความสำเร็จตามที่อธิษฐาน ซึ่งองค์พระพิฆเนศเป็นเทพเจ้าแห่งปัญหาและความสำเร็จ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ทำงานด้านนิเทศศาสตร์ งานบันเทิง ศิลปะ ฝ่ายขายหรือการตลาด 

4. ศาลเจ้าพ่อเสือ
ศาลเจ้าพ่อเสือ ส่วนใหญ่มาขอพรเรื่องของการงานกันเป็นหลัก ใครอยากให้การงานของตัวเองรุ่ง หรืออยากให้อุปสรรคต่างๆหมดไป ก็อธิษฐานขอกับเจ้าพ่อเสือกันได้

5.  ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
นอกจากได้รับการเทิดทูนในฐานะของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้บ้านเมืองจากสงครามแล้ว ผู้คนที่เดินทางมาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชยังมีความเชื่อกันว่าบารมีแห่งพระองค์ท่านจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในเรื่องการค้าขาย การศึกษา การงาน และสามารถปลดหนี้สินจากการค้าขายได้อีกด้วย