พฤติกรรมผู้บริโภคเทรนด์ใหม่

ใส่ใจสังคมกดไลก์ แพงกว่าแต่Saveสิ่งแวดล้อมก็พร้อมแชร์

แบรนด์ไหนใส่ใจสิ่งแวดล้อม เราพร้อมซื้อ!

Consciouslites เป็นพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยผลวิจัยล่าสุดจากศูนย์วิจัยความเป็นอยู่ “ฮาคูโฮโด อาเซียน” ได้เผยข้อมูลว่า “Consciouslites” เป็นพฤติกรรมผู้บริโภครูปแบบใหม่ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทย

ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้พร้อมที่จะเลือกใช้แบรนด์สินค้าที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและตอบแทนสังคมของเรา โดยพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของพวกเขาได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและคนกลุ่มนี้จะมีแนวโน้มในการซื้อสินค้าสูงมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นคนกลุ่มนี้พร้อมแชร์ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการบอกต่อ ไปยังช่องทางโซเชียลของตนเองอีกด้วย นับได้ว่าเป็นผลดีทั้งแบรนด์และผู้บริโภค

ซึ่งหากเปรียบเทียบกับพฤติกรรมผู้บริโภคในอดีตที่ผ่านมา อาจมีสโลแกนฮิตติดหูที่ว่า “ถูกและดีคนซื้อแน่”  แต่ในปัจจุบัน IDB บอกเลยว่า ยุคดิจิตอลนี้ พฤติกรรมได้เปลี่ยนไปแล้วอย่างสิ้นเชิง ผู้คนยอมจ่ายแพง หากแบรนด์นั้นๆสามารถตอบสนองความต้องการที่จะช่วย Save โลก Save สังคมได้